Super Kids

Детски Център

Пролетна ваканция

Забавна седмица за пролетната ваканция
01.04-05.04/2019г.


Футбол,плуване,йога,артс часове,организирани игри,здравословна храна!